اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی
1st International Conference on Sustainable Development and Psychosocial Health

:: کمیته علمی


 • دکتر سوزان آلبرس، عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آمستردام
 • پروفسور یوهانس امریچ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، مدرسه عالی Hamm ، آلمان
 • دکتر پل آرتس، عضو هیأت علمی دانشکده علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه آمستردام
 • دکتر سید حمید آتش پور، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • دکتر اصغر آقایی جشوقانی، استاد تمام گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • دکتر رضا اسماعیلی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی، روانشناسی و معاونت فرهنگی دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان
 • دکتر اکبر اعتباریان، دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان
 • دکتر امیر صالح امین جعفری، دكتراي مشاوره شغلي و مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • معصومه اسحاقی گرجی، دانشجوی دکتری مشاوره شغلی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر رضا ابراهیم زاده، استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • دکتر برند بنیکوفسکی، استاد علوم اجتماعی و مددکاری اجتماعی مدرسه عالی هام آلمان
 • دکتر حسنعلی بختیاری نصرآبادی، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
 • دکتر حمیدرضا بابایی، دکتری توسعه اجتماعی، عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی
 • دکتر مهربان پیکانی، استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان
 • دکتر حمیدرضا پورزمانی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دکتر فائزه تقی­پور، استادیار گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان
 • دکتر ژاکلین جاک، عضو هیأت علمی دانشکده علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه آمستردام
 • دکتر ناصر حاجیان، استادیارگروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • دکتر منصور حقیقتیان، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • دکتر علی رشیدپور، عضو هیأت علمی گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • دکتر رسول رنجبران، عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران و آلمان و دکترای مکانیک از دانشگاه اشتوتگارت آلمان
 • دکتر عبدالحسین ساسان، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
 • دکتر سعید سامانی مجد، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو و مدیر مرکز تحقیقات زیست محیطی زنده رود
 • دکتر ایرج سلطانی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان
 • دکتر حمیدرضا شاوران، دکتری مدیریت آموزشی و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
 • محمد شاکرمی، دکتری مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی و مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر محمدرضا عابدی، عضو هیأت علمی گروه مشاوره دانشگاه اصفهان
 • دکتر احمد عابدی، دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان
 • دکتر وحید قاسمی، عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
 • دکتر کوروش محمدی، دکترای روانشناسی تربیتی مدرس دانشگاه و عضو شورای اسلامی شهر اصفهان
 • زهرا مظاهری، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • منصوره مقتدایی، دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه اصفهان و مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر محمدرضا مرادی سفید دشتی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر محمد عیدی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
 • لیلی نوریان، دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر ابوالقاسم نوری، استاد گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان
 • ستاره هاشمی مفرد، دانشجوی دکتری مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان و مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر سید علی هاشمیان فر، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان
 • ایمان یوسف زاده، دانشجوی دکتری مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان و مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشروفایل های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)