اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی
1st International Conference on Sustainable Development and Psychosocial Health

:: محورهای همایش


  • روانشناسی و توسعه پایدار

1- روانشناسی بالینی

2- روانشناسی اجتماعی

3- روانشناسی مدرسه

4- روانشناسی سلامت

5- روانشناسی محیطی

6- روان شناسی تربیتی

7- روانشناسی شخصیت

8- روانشناسی صنعتی و سازمانی

9- روانشناسی فرهنگی

10- روانشناسی دین و معنویت

11- روانشناسی ورزش

12- ازدواج

13- خانواده

14- سبک زندگی سالم

15- روان سنجی

16-  اخلاق حرفه ای روانشناسی

17-  مشاوره و راهنمایی

18- ارتقاء سلامت

19- رفتارهای پرخطر

20-  آسیب­ های اجتماعی

21- روانشناسی، مشاوره و نهادها و سازمان های حاکمیتی

22- رویکردهای نوین در حوزه مشاوره

23-  برنامه ریزی درسی و مشاوره تحصیلی

24- آموزش های مهارت های زندگی

25- پیشگیری اولیه

  • علوم تربیتی و توسعه پایدار

1- تعليم و تربيت اسلامي

2- برنامه ریزی آموزشی

3- آموزش و پرورش ابتدایی

4- آموزش پیش دبستانی

 5- تکنولوژی آموزشی

6- برنامه ریزی درسی

7- تحقیقات آموزشی

8- مديريت آموزشی

 9- آموزش الكترونيك

 10- اخلاق اسلامی

 

  • علوم اجتماعی، فرهنگی و توسعه پایدار

1- پژوهش علوم اجتماعی

2- علوم ارتباطات اجتماعی

3- مطالعات زنان و خانواده

4- مردم شناسی

5- جامعه شناسی

 6- جمعیت شناسی

7- مددكاري اجتماعی -برنامه ريزي رفاه اجتماعي

8- مطالعات راهبردي فرهنگ

9- مديريت و برنامه ريزی امورفرهنگی
  • شهروند محوری و توسعه پایدار

1- شهروند مسئول

 2- شهروند فرهنگی

 3- شهروند خلاق

 4- مدیریت شهری

5- شبکه­ های اجتماعی مجازی و واقعی

 6-سازماندهی

 7- اتاق شهروندی

 8- شهروند مسئول

9- شهروند جهانی

 10- تنوع فرهنگی

11- آموزش شهروندفایل های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)